Conversation Between Terrorizer and Mustafi

1 Visitor Messages

 1. Chết rồi.......

  Vừa nãy khi đẩy hắn, Đại Ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc. Lúc n*y nước mắt Đại Ngưu tuôn như mưa. Hán tử bốn mươi tuổi n*y ôm đầu ngồi khóc rống lên.

  Hắn nhớ nh*, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ Vương Lâm, nhớ cửa h*ng, nhớ những ng*y ấm áp khi xưa.
  học kế toán thuế
  học kế toán tổng hợp
  địa chỉ học kế toán tại h* nội
  kế toán giám đốc
  trung tâm dạy học kế toán tại tiền giang

  Lúc n*y lục tục có người bò dậy, kinh ngạc nhìn Đại Ngưu, ngay sau đó phát hiện ra trong phòng n*y, chỉ trong vòng một đêm đã có năm người chết rét.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1