Conversation Between wwwacek and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Trong khi đó, tiền phòng đã thỏa thuận l* chia ba, riêng chuyện ăn uống thì thất thường nên không chia được. Em bực mình quá giận luôn!
    banh rang
    thanh rang

    Em đâu phải l* người sống phụ thuộc anh ấy. Em đi l*m lương tháng cũng được 5 triệu đồng, số tiền đó em dùng hết để trả nợ tiền mua xe cho anh, còn tiền em bảo anh ấy đưa l* tiền trọ v* chi tiêu h*ng tháng. Vậy m* em hỏi tiền thì anh cau có, khó khăn. Anh ấy còn bảo, vì em lúc n*o cũng nói chuyện tiền nong nên anh khó chịu.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1