Conversation Between nguhanhhao and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Đây l* hai câu thơ tôi th*ch nhất trong b*i thơ viết tặng anh. Nhưng giờ đây tôi cười nhạt, cười cho sự ngốc nghếch của mình. Tôi nghĩ mình l* thiên sứ thật sao? Tôi l* ai m* có thể mang lại hạnh phúc cho anh.
    banh rang
    thanh rang

    Hạnh phúc tôi mang lại anh không cần hay những điều anh muốn nhiều hơn những gì tôi có - hỡi người đ*n ông đa tình?
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1