Conversation Between Victorious and nguhanhhao

1 Visitor Messages

  1. Tạo thuốc chữa bệnh nổi mề đay: Bệnh nhẹ thế n*o thì ước chừng lượng cây đơn lá đỏ như thế n*o. Cây thuốc n*y mua về phơi cho héo bớt rồi sao v*ng. Cắt nhỏ thuốc ra chia th*nh nhiều thang để tiện cho lần dùng sau. Mỗi thang cần 40g thuốc. cách điều trị nổi mề đay Ng*y ng*y đều lấy 1 thang thuốc sắc kĩ lấy nước uống. Thuốc n*y tốt nhất chia uống 3 lần trong ng*y. Kiên nhẫn dùng thuốc đến khi thấy bệnh lặn hẳn. thuốc chữa trị bệnh nổi mề đay
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1