Conversation Between lbline and jackma

1 Visitor Messages

 1. ang lên tiếng Fukaeri c nước, sau đó (có lẽ) là tiếng cô đặt c học khóa học tiếng anh tiếng anh
  học lớp học tiếng anh tại nam trung yên tiếng anh
  học lớp học tiếng anh cho trẻ em tiếng anh
  học tiếng anh cho người lớn tuổi tiếng anh
  học tiếng anh cho người đi làm tiếng anh
  học lớp học tiếng anh tại cầu giấy tiếng anh
  ốc xuống bàn. Kiểu nói chuyện đặc biệt, thiếu trọng âm là dấu câu ấy của cô trong băng so với khi tṛ ch
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1