Conversation Between Italian Pride and mahrez

1 Visitor Messages

  1. trung tâm dạy học kế toán, khoá học kế toán trưởng, chung cư anh quân hà đông tháp doanh nhân

    Lấy niên kỷ của hắn, lúc này sao lại có thể không hiểu được đầu đuôi sự t́nh. Đáy ḷng hắn không khỏi thầm nhủ lăo tổ thật là làm chuyện không đáng làm. Lư Mộ Uyển vốn đang tốt đẹp, đáng lẽ sẽ không gặp phiền toái thế này. Nhưng kết quả lại không ngờ được Lư Mộ Uyển lại có bằng hữu bậc này. Về cái chết của Tôn Trấn Vĩ, hắn cũng không để ư lắm. Dù sao th́ đó cũng chỉ là một tên đệ tử Kết Đan kỳ của Ngoại tông mà thôi.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1