Conversation Between ratihkumala and jiangalone

1 Visitor Messages

 1. Gia đ́nh lập tức liên hệ với cơ quan công an. Cơ quan này xác nhận đă tiếp nhận một cô bé như vậy. Tuy nhiên, cơ quan công an không xác định được địa chỉ gia đ́nh nên làm thủ tục đưa em vào Trung tâm Bảo trợ xă hội (ở Đông Anh, Hà Nội).
  camera giam sat ha noi
  camera giám sát hà nội
  thiet bi giam sat hanh trinh gia re
  thiết bị trống trộm
  thiet bi trong trom

  Theo anh Huy, gia đ́nh đă đưa ảnh của Diễm đến cho cơ quan công an nhận diện. Họ khẳng định người trong ảnh đúng là cô bé mà họ đă giúp đỡ.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1