Conversation Between Lebasketball and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử

    da thach anh
    phạt hnh chnh về bảo trợ, cứu trợ x hội v bảo vệ, chăm sc trẻ em, những hnh vi được liệt k cụ thể như trn c thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1