Conversation Between remigijus and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Nhưng ngay lúc này đây, Lan lại quay về khóc lóc van xin tôi được làm lại từ đầu. Lan nói: “Em hối hận rồi, em đă sai. Anh cho em cơ hội sửa sai anh nhé”. Tôi không chấp nhận v́ yêu thương kia tôi dành hết cho Vy rồi, hơn nữa tôi không muốn làm tổn thương người con gái ḿnh yêu.
    banh rang
    thanh rang

    Khi xưa phải chi vợ tôi không gây ra cơ sự tày trời th́ đâu có chuyện này. Quá khứ nên khép lại được rồi nhưng Lan t́m đến công ty tôi làm to chuyện với Vy: “Giựt chồng tao mà c̣n nhởn nhơ hả mầy? Cái bạt tay này là cho mầy biết lễ độ nha mầy”.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1