Conversation Between Lebasketball and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử

    da thach anh
    phạt h*nh ch*nh về bảo trợ, cứu trợ xã hội v* bảo vệ, chăm sóc trẻ em, những h*nh vi được liệt kê cụ thể như trên có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1