Conversation Between trinhlam365 and jiangalone

1 Visitor Messages

 1. Vợ chê anh không biết bếp núc gì. Anh không cổ hủ, nhưng anh nghĩ, việc đó nên l* của phụ nữ. Đ*n ông như anh, cũng chỉ biết sơ sơ thôi nhưng phải cấp bách lắm, anh mới v*o bếp
  xe đạp thể thao
  xe dap the thao
  xe đạp trẻ em
  xe dap tre em
  . Vợ ngồi đó, anh đâu cần ra tay. Nhất l* khi, nh* mình đông người, ai cũng có thể l*m việc đó thay vì anh v*o bếp.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1